Klant login

Disclaimer

Disclaimer

Deze disclamer is van toepassing op de website van PrintRun BV Bureau voor Grafisch Projectmanagement. 
 Met een bezoek aan de website van de PrintRun gaat u automatisch akkoord met de inhoud van deze disclaimer.

Ondanks de constante zorg en aandacht die PrintRun besteedt aan de inhoud van deze website, is er een mogelijkheid dat de gepubliceerde informatie op de website onvolledig of onjuist is.

De informatie op de website is aangevuld op een regelmatige basis. Eventuele wijzigingen kunnen worden aangebracht met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment. We kunnen niet garanderen dat de informatie op de website geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt.

Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in hun feitelijke toestand en zonder enige garantie of waarborg ten aanzien van hun betrouwbaarheid en solidariteit voor een bepaald doel of anderszins.

PrintRun BV is niet verantwoordelijk voor de bestanden van derden bewust gekoppeld aan de website. Het bestaan van een link betekent niet automatisch dat geratificeerde bestanden eraan verbonden zijn. PrintRun BV wijst iedere aansprakelijkheid af voor alle directe of indirecte schade, ongeacht de aard, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website, of met de tijdelijke onbeschikbaarheid van de website. Evenmin kan PrintRun aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade als gevolg van het gebruik van informatie verkregen door middel van de website en kunnen geen rechten worden ontleend aan PrintRun BV.

Al het materiaal op de site van de PrintRun website mag niet gekopieerd of gebruikt worden, alleen met de voorafgaande schriftelijke goedkeuring van PrintRun BV. Voor vragen met betrekking tot de website kunt u met PrintRun contact opnemen per e-mail (info@printrun.nl).

 

Privacy

Wij respecteren uw privacy zeer. Daarom zorgen wij ervoor dat de communicatie en gegevensuitwisseling via onze site zo veilig mogelijk gebeurt. PrintRun BV houd zich aan de privacywetgeving en de regels die de toezichthouders hebben opgesteld.
 

 

Copyrights

Op alle teksten en beelden op deze internet site berust het copyright bij PrintRun BV. Dit houdt in dat er niets aan de inhoud van onze site mag worden veranderd en dat er niets zonder toestemming van PrintRun BV mag worden gekopieerd of gepubliceerd.

 

PrintRun bv behoudt zich alle rechten voor.